ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2


ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฤษฎา ฮวบเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (หัวหน้าโครงการ) และนายวศิน ภูลสนอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่สำรวจปริมาณจราจรในพื้นที่ศึกษาโครงการ