ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4

โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ถนนเลียงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา