ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ถนนเลี่ยงเมืองนาทวี

อ.นาทวี จ.สงขลา

 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.

 

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา