ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ถนนเลียงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14

   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 -17.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาทวีเป็นประธานเปิ

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาวีเป็นประธานเปิด

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา   วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.   ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา       ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11

 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2      ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลตั้ง จำกัด บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนียร่ง คอนซัลเตนส์ จำกัด และบริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 3)

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9

   การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2)  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8

   การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1)  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7

 กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบทางเลือก และรายละเอียดโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6

 กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้ง 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอรายละเอียด ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอน แนวทางการศึกษาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมฯ ไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาค

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1   สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายเจษฎา จิตร

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4

 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ   วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง นายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายธนวัต ลำมะนา วิศวกรโยราชำนาญการ และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงข

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3

 กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ที่ Meeting ID : 828 2275 6133 Passcode : 994726 กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล ร

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2

 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฤษฎา ฮวบเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (หัวหน้าโครงการ) และนายวศิน ภูลสนอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่สำรวจปริมาณจราจรในพื้นที่ศึกษาโครงการ

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1

 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 บริษัทที่ปรึกษาได้เข้าพบหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ศึกษาโครงการ ประกอบด้วยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ที่ว่าการอำเภอนาทวี เทศบาลตำบลนาทวีนอก องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ เพื่อประชาสัมพันธ์พันธ์ นำเสนอข้อมูล รายละเอียด แผนการดำเนินงานของโครงการ และรับฟังความคิด

อ่านต่อ...