แนวสายทางและรูปแบบของโครงการ จากผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2564

แนวสายทางและรูปแบบของโครงการ จากผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2564

แนวสายทางและสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงชนบทสาย พบ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่157+900) - บ้านแหลม อ.บ้านลาด อ.เมือง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นระดับถนนเดิมจากนั้นแนวสายทางจะยกระดับเป็นสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และลงมาบรรจบเข้าถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งเป็นถนนฝั่งตรงข้าม รูปแบบโครงการเป็นทางต่างระดับขนาด 2 ช่องจราจร ข้ามทางหลวงหมายเลข4 (ถนนเพชรเกษม) กม.ที่ 157+900 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ประกอบด้วย ถนนเชิงลาดสะพานฝั่งทางหลวงชนบท สาย พบ.1005 ความยาว 362.40 เมตร สะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ความยาว 430.00 เมตร และถนนเชิงลาดสะพานฝั่งถนนเลียบคลองชลประทานความยาว 427.60 เมตร รวมทั้งสิ้นยาว 1,220 เมตร โดยแนวสายทางของโครงการมีเขตทางของโครงการทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่ของกรมชลประทาน


  • ความยาวแนวสายทางโครงการ : 1,220.00 เมตร
  • ความยาวสะพานข้าม ทล.4 : 430.00 เมตร
  • เขตทาง (พื้นที่เขตทางกรมชลประทาน) : 60.00 เมตร
  • ช่องจราจรถนนหลักกว้าง (ช่องละ) : 3.50 เมตร
  • ชนิดผิวจราจร : คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมายเหตุ ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการสำรวจออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท